disclaimer2017-07-17T12:45:57+00:00

Gebruikersvoorwaarden voor oZone

Op het gebruik van oZone via de website www.oZone.nl en https://my.ozone.nl zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Om sommige gedeeltes van de website te bezoeken dient u ingelogd te zijn. Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk en dient u zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. U mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen. Als u het vermoeden hebt dat uw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn geworden, dient u ons daarover zo snel als mogelijk te informeren.

U mag oZone alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De inhoud van oZone bestaande uit audiovisueel materiaal, software en tekst worden ter beschikking op basis van een licentie. Tenzij anders staat aangegeven is dit de NaamsvermeldingNietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal.

De volledige licentie-tekst is te lezen via: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Door deze licentie is het u toegestaan het betreffende materiaal gratis te downloaden en zonder bewerking te hergebruiken en toe te passen binnen de eigen educatieve omgeving. Het op commerciële wijze gebruiken van het materiaal is niet toegestaan. Indien u het materiaal gebruikt dient u op uw beurt de licentievoorwaarden te vermelden. Op deze manier blijft het werk ook voor de toekomst beschikbaar. Voor meer info: www.creativecommons.nl.

Door gebruikers van oZone ingezonden materiaal kan door of namens A+O Metalektro worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van de informatie. Door inzending verleent de gebruiker aan A+O metalektro het recht om dit materiaal voor oZone te gebruiken en onder de Creative Commons licentie “Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal” beschikbaar te stellen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze websites. A+O is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waaraan gelinkt wordt.

A+O Metalektro heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van oZone. A+O Metalektro aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie in oZone. A+O Metalektro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die in oZone beschikbaar is. A+O Metalektro houdt zich het recht voor om de inhoud van oZone aan te passen of te verwijderen.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

A+O Metalektro